Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове (административни профили)

Начало на процедурата за кандидатстване
03/08/2022
Краен срок
17/08/2022 12:00
Местоположение (-я): 
Париж (Франция)

Институция/агенция

ЕБО предлага платени стажове за наскоро дипломирали се висшисти, за да им предостави уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.
Избраните стажанти ще могат да придобият опит и познания в областта на човешките ресурси, финансите, информационните технологии и корпоративните услуги. Те ще допринасят за ежедневната работа на ЕБО и ще се запознаят с работната среда в агенциите на ЕС, докато се радват на вълнуващ живот в Париж.
Поканата за стажанти през 2022 г. включва шест профила в областите на оперативните отдели:

  •  Стаж в екипите на ЕБО — код на профила: TR ADMIN 2022/EBAT
  •  Стаж в отдела по комуникации (Coms) — код на профила: TR ADMIN 2022/COMMS
  •  Стаж в отдела по финанси и обществени поръчки (FP) — код на профила: TR ADMIN 2022/FP
  •  Стаж в отдела по човешки ресурси (HR) — код на профила: TR ADMIN 2022/HR
  •  Стаж в отдела по информационни технологии (IT) — код на профила: TR ADMIN 2022/IT
  •  Стаж в отдела по корпоративно подпомагане (CS) — код на профила: TR ADMIN 2022/CS

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти
Продължителност: Стажът в ЕБО се предлага за първоначален период от 6 (шест) месеца и може да бъде удължен за допълнителен срок до 12 (дванайсет) месеца, като общата продължителност не може да надвишава 18 (осемнайсет) месеца.
Заплащане: в съответствие с решението на ЕБО за стажовете (достъпно на уебсайта на ЕБО)
Начални дати: разни