Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове (технически профили)

Начало на процедурата за кандидатстване
03/08/2022
Краен срок
17/08/2022 12:00
Местоположение (-я): 
Париж (Франция)

Институция/агенция

ЕБО предлага платени стажове за наскоро дипломирали се висшисти, за да им предостави уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.

Избраните стажанти ще могат да придобият опит и познания в областта на анализа на данни и прозрачността, пруденциалното регулиране и надзор, иновациите, поведението и потребителите, икономическия анализ и анализа на риска, управлението и външните работи, правните въпроси и съответствието. Те ще допринасят за ежедневната работа на ЕБО и ще се запознаят с работната среда в агенциите на ЕС, докато се радват на вълнуващ живот в Париж.

Поканата за стажанти от 2022 г. включва шест профила в основните области на дейност:

  • Стаж в дирекция „Анализ на данни, докладване и прозрачност“ (DART) — код на профила: TR TECH 2022/DART
  • Стаж в дирекция „Пруденциално регулиране и надзорна политика“ (PRSP) — код на профила: TR TECH 2022/PRSP
  • Стаж в дирекция „Иновации, поведение и потребители“ (ICC) — код на профила: TR TECH 2022/ICC
  • Стаж в дирекция „Икономически анализ и анализ на риска“ (ERA) — код на профила: TR TECH 2022/ICC
  • Стаж в отдела по управление и външни работи (GEA) — код на профила: TR TECH 2022/GEA
  • Стаж в отдела по правни въпроси и съответствие (LC) — код на профила: TR TECH 2022/LC

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: Стажът в ЕБО се предлага за първоначален период от 6 (шест) месеца и може да бъде удължен за допълнителен срок до 12 (дванайсет) месеца, като общата продължителност не може да надвишава 18 (осемнайсет) месеца.

Заплащане: в съответствие с решението на ЕБО за стажовете (достъпно на уебсайта на ЕБО)

Начални дати: разни