Премини към основното съдържание

Стажове (различни профили)

Начало на процедурата за кандидатстване
29/03/2021
Краен срок
31/12/2022 13:00
Местоположение (-я): 
Париж (Франция)

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) организира общи покани за изразяване на интерес за стажантски позиции без конкретен краен срок за кандидатстване за следните профили:

  • Трансверсални компетентности
  • Право
  • Финансови пазари

Целта на нашите стажантски програми е да предостави на висшистите/студентите уникален опит от първа ръка за работата на ESMA.

Стажовете предлагат от 6 до 12-месечно практическо обучение в областите анализ на пазара, статистика или управление на данни. Те предоставят също така информация за концептуалните и емпиричните въпроси на функционирането и интеграцията на финансовите пазари, както и регулирането, надзора и правоприлагането в Европейския съюз.

За повече информация, моля, вижте обявленията за свободни длъжности на портала за набиране на персонал на ESMA.

Кой може да кандидатства: Висшисти и студенти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Заплащане:

  • 1 201,57 евро (стаж за студенти)
  • 1 802,36 евро (стаж за дипломирани висшисти)

Начални дати: различни