Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Дайте своя принос за промяна в Европа

Hands holding stars in blue and yellow, the same colours of the EU flag

Работете с нас за изграждане на бъдещето на Европейския съюз. Вие ще ни помогнете да обогатим живота на около 450 милиона души и да допринесем за благосъстоянието на цялата общност в ЕС.

Вие ще играете активна роля за утвърждаване на равенството, насърчаване на социалното и икономическото развитие, защита на потребителите, подкрепа на научните изследвания и проектиране на цифровото бъдеще на ЕС.

Ще можете да допринесете за положителна промяна по безброй начини и ще помогнете за справяне с глобалните предизвикателства – от извънредните ситуации в областта на здравето и околната среда до постигане на по-голяма устойчивост на икономиката на ЕС чрез прилагането на Зеления пакт.

Прочетете информацията в този наръчник (достъпен на 24 езика), за да научите повече за същността и дейностите на ЕС.

Колко добре познавате ЕС и живота като служител в институциите и органите на Съюза? Направете нашия тест за самостоятелно тестване, за да разберете.