Audit

Popis pozice

Pokud máte odbornou praxi v provádění auditu a ucházíte se u orgánů EU o pozici auditora, budete zapojeni do úkolů, které Evropské unii umožňují plnit náročné požadavky v oblasti finančního, výkonnostního a interního auditu. Můžete zvolit buď pozici administrátora v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo pozici smluvního zaměstnance. Práce auditorů v orgánech EU, ať už v oblasti týkajících interního či externího auditu, obnáší kontrolu řízení finančních zdrojů, provádění inspekcí, zdokonalování kontrolních systémů, poradenství ohledně metodiky, úzkou spolupráci s vedoucími pracovníky s rozhodovací funkcí, odbornou přípravu personálu a odborné vedení kolegů. Můžete provádět audit v řadě odvětví a kontextů, od oblasti lidských zdrojů v Evropské komisi po Evropský účetní dvůr.

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a požadovaný diplom nebo odbornou kvalifikaci. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

U smluvních zaměstnanců se požadavky mohou lišit, zejména u pracovníků zaměstnaných jako asistenti auditora.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Další informace o stážích najdete na zvláštních stránkách.