Revision

Jobbeskrivelse

Hvis du har revisionserfaring og gerne vil arbejde for EU som revisor og hjælpe med at opfylde EU's høje krav til forvaltningsrevision, finansiel revision og intern revision, kan du søge en stilling enten som fastansat administrator eller som kontraktansat inden for revision. Arbejdet som revisor i EU vedrører intern og ekstern revision og omfatter opgaver som kontrol af økonomiske forvaltningsprocedurer, gennemførelse af inspektionsbesøg, forbedring af kontrolsystemer, rådgivning om metodologier, direkte understøttelse af ledende beslutningstagere, undervisning af ikke-specialiseret personale samt supervision og vejledning af kolleger. Du kan udføre revisionsopgaver inden for mange forskellige sektorer og områder lige fra HR-opgaver i Europa-Kommissionen til arbejde i Den Europæiske Revisionsret.

Nøglekvalifikationer

Du skal have godt kendskab til mindst 2 EU-sprog og en relevant videregående uddannelse eller faglig kvalifikation, hvis du søger en stilling i lønkasse AD 5 (laveste lønklasse for fastansatte administratorer), samt flere års relevant erfaring, hvis du søger en stilling på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Kravene til kontraktansatte kan variere, særligt hvis de ansættes som assisterende revisorer.

Læs mere om udvælgelsesproceduren. Du kan også forsøge dig med nogle prøvetests.

Se vores side om praktikophold, hvis du vil vide mere om praktikophold.