Έλεγχος

Περιγραφή καθηκόντων

Εάν διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του λογιστικού ελέγχου και επιθυμείτε να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ ως ελεγκτής, βοηθώντας την ΕΕ να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών ελέγχων, των ελέγχων επιδόσεων και των εσωτερικών ελέγχων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση είτε για μόνιμος διοικητικός υπάλληλος είτε για συμβασιούχος υπάλληλος στον τομέα του ελέγχου. Τα καθήκοντα των ελεγκτών της ΕΕ, όσον αφορά είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς ελέγχους, περιλαμβάνουν τον έλεγχο διαδικασιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, την παροχή συμβουλών σε θέματα μεθοδολογίας, τη στενή συνεργασία με ανώτερα στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, την εκπαίδευση μη εξειδικευμένου προσωπικού και την εποπτεία και καθοδήγηση συναδέλφων. Μπορείτε να ασκείτε καθήκοντα ελέγχου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και πεδίων, π.χ. να ασχολείστε με τους ανθρώπινους πόρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να εργάζεστε για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε κατάλληλο πτυχίο ή επαγγελματικά προσόντα για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, ιδίως για όσους εργάζονται ως βοηθοί ελεγκτή.

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις σχετικές πληροφορίες.