Audit

Ametiülesannete kirjeldus

Kui teil on auditeerimisalane töökogemus ja te sooviksite töötada audiitorina ELi institutsioonides, et aidata ELil järgida finants-, tulemus- ja siseauditi alaseid rangeid nõudmisi, võite kandideerida kas alalisele administraatori ametikohale või lepinguliseks töötajaks. ELi audiitorite töö, mis on seotud sise- ja välisaudititega, hõlmab finantsjuhtimise protsesside jälgimist, kontrollide korraldamist, kontrollisüsteemide parandamist, metoodikaalast nõustamist, kõrgema taseme otsustajate toetamist, mittespetsialistidest töötajate koolitamist ning kolleegide juhendamist ja abistamist. Audiitoritele leidub töövõimalusi ELi institutsioonide paljudes eri osakondades ja valdkondades, alustades inimressurssidega Euroopa Komisjonis ja lõpetades Euroopa Kontrollikojaga.

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama asjakohast kraadi või kutsekvalifikatsiooni, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lepinguliste töötajate ja eelkõige abiaudiitorite puhul võivad nõuded erinevad olla.

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.