Tarkastus

Toimenkuva

Jos haluaisit työskennellä EU:ssa tarkastajana vaativissa tehtävissä tilintarkastuksen, toiminnantarkastuksen tai sisäisen tarkastuksen alalla ja sinulla on alan työkokemusta, voit hakea tarkastajan tehtäviin joko vakinaiseksi hallintovirkamieheksi tai sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi. Sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin liittyvä EU:n tarkastajien työ voi sisältää taloushallintoprosessien tutkimista, tarkastusten tekemistä, valvontajärjestelmien kehittämistä, menetelmiin liittyvää neuvontaa, johtavien päätöksentekijöiden avustamista, avustavan henkilöstön koulutusta sekä kollegojen valvontaa ja ohjausta. Tarkastustehtäviä on lukuisilla aloilla, esimerkiksi Euroopan komission henkilöstöhallinnossa tai Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, korkeakoulututkinto tai ammattipätevyys palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja erityisesti apulaistarkastajia koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.