Iniúchóireacht

Cur síos ar an bpost

Má tá taithí oibre agat i réimse an iniúchta agus más mian leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais Eorpaigh mar iniúchóir, ag cabhrú leis an Aontas Eorpach freastal ar na riachtanais dhúshlánacha ar cuid dá chúram iad san iniúchadh airgeadais, feidhmíochta agus inmheánach, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar phost mar riarthóir buan nó mar ghníomhaire ar conradh i réimse an iniúchta. Cuid d'obair iniúchóirí an Aontais a bhaineann le hiniúchadh inmheánach agus seachtrach is ea scrúdú a dhéanamh ar na próisis bainistithe airgeadais, cigireachtaí a dhéanamh, córais rialaithe a fheabhsú, comhairle a thabhairt faoi na modheolaíochtaí, tacaíocht dhlúth a thabhairt do chinnteoirí sinsearacha, oiliúint a chur ar bhaill foirne nach speisialtóirí iad agus maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe. Is iomaí réimse agus comhthéacs ina bhféadfaidh tú tascanna iniúchóireachta a dhéanamh – ó obair i réimse na n-acmhainní daonna leis an gCoimisiún Eorpach go hobair le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Na príomhcháilíochtaí

Ní mór duit dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, agus céim nó cáilíocht ghairmiúil más mian leat teacht isteach ar ghrád AD 5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (grád AD 7).

D’fhéadfadh sé go mbeadh coinníollacha eile i gceist do bhaill foirne ar conradh, go háirithe ina gcás siúd a bheidh ag obair mar iniúchóirí cúnta.

Faigh tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.