Revizija

Opis radnog mjesta

Ako imate radno iskustvo revizora i želite raditi u EU-u kao revizor te sudjelovati u ispunjavanju strogih zahtjeva EU-a u pogledu financijske revizije, revizije uspješnosti i unutarnje revizije, možete se prijaviti za posao stalnog administratora ili ugovornog službenika u području revizije. Rad revizora EU-a na unutarnjim i vanjskim revizijama obuhvaća ispitivanje procesa financijskog upravljanja, provedbu inspekcija, poboljšanje sustava kontrole, savjetovanje o metodologijama, blisku suradnju s višim donositeljima odluka, obučavanje nestručnog osoblja te nadzor i poučavanje kolega. Revizori mogu raditi u raznim sektorima i područjima, od ljudskih resursa u Europskoj komisiji do rada za Europski revizorski sud.

Ključne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro poznavati najmanje dva službena jezika EU-a i imati odgovarajuću diplomu ili profesionalnu kvalifikaciju, a za ulazak u viši razred (razred AD 7) morate imati i nekoliko godina radnog iskustva u struci.

Uvjeti za ugovorno osoblje mogu se razlikovati, posebno za revizore asistente.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Na našoj stranici o pripravništvu/stažiranju naći ćete više informacija o pripravništvu.