Ellenőrzés

A munkakör bemutatása

Ha Ön elő szeretné segíteni, hogy az uniós intézményeknél teljesüljenek a pénzügyekre, a teljesítményre és a működésre vonatkozóan előírt szigorú követelmények, és szakmába vágó munkatapasztalata is van, jelentkezzen ellenőrnek az EU-hoz. Az ellenőrök dolgozhatnak tanácsosként vagy szerződéses alkalmazottként. A belső és külső audit magában foglalja a pénzügyi vezetés vizsgálatát, ellenőrzések lefolytatását, kontrollrendszerek javítását, módszertani tanácsadást, vezető döntéshozók közvetlen támogatását, a nem ellenőri végzettséggel rendelkező személyzet képzését, valamint munkatársak felügyeletét és mentorálását. Az EU különböző intézményeinél, illetve szervezeti egységeinél – pl. az Európai Számvevőszéknél és az Európai Bizottság humánerőforrással foglalkozó osztályainál – van szükség ellenőrökre.

Az elvárások

Az ellenőri munka előfeltétele legalább két európai uniós nyelv megfelelő ismerete és a megfelelő területen szerzett diploma vagy szakmai képesítés megléte (az AD 5 fokozathoz, amely a tanácsosok legalacsonyabb, kezdő szintű fokozata), valamint ezek mellett többéves releváns tapasztalat, ha magasabb (AD 7) besorolási fokozatban szeretne csatlakozni hozzánk.

Előfordulhat, hogy a szerződéses alkalmazottakra, különösen az asszisztensként dolgozó ellenőrökre más követelmények vonatkoznak.

További információkért tekintse meg a kiválasztási eljárásról szóló rovatot. Az érdeklődők számára hasznosnak bizonyulhatnak a próbatesztek is.

A gyakornoki lehetőségekkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a szakmai gyakorlatokat bemutató oldalunkra.