Auditas

Pareigybės aprašas

Jeigu turite profesinės auditoriaus darbo patirties ir norėtumėte dirbti auditoriumi ES institucijoje bei padėti ES įvykdyti griežtus finansų, veiklos ir vidaus audito reikalavimus, galite teikti paraišką nuolatinei audito srities administratoriaus darbo vietai užimti arba įsidarbinti šios srities sutartininku. ES institucijose įdarbintų auditorių darbas susijęs su vidaus ir išorės auditu, jie nagrinėja finansų vadybos procesus, atlieka patikrinimus, tobulina kontrolės sistemas, konsultuoja metodikos klausimais, aktyviai padeda vyresniosios grandies sprendimų priėmėjams, moko nespecializuotus darbuotojus ir prižiūri bei kuruoja kolegas. Auditoriai gali vykdyti audito užduotis dirbdami įvairiuose sektoriuose ir srityse – nuo žmogiškųjų išteklių Europos Komisijoje iki auditoriaus darbo Europos Audito Rūmuose.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamą diplomą arba profesinę kvalifikaciją, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad jums būtų galima suteikti aukštesnę kategoriją (AD 7), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Reikalavimai sutartininkams, ypač tiems, kas įdarbinami auditoriais padėjėjais, gali skirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.