Revīzija

Darba apraksts

Jums ir profesionālā pieredze revīzijas jomā un jūs gribētu strādāt ES iestādēs par revidentu, lai palīdzētu Eiropas Savienībai izpildīt tās striktās saistības finanšu revīzijas, iekšējās revīzijas un veikuma revīzijas jomā? Varat pieteikties administratora amatam ierēdņa statusā vai līgumdarbinieka amatam revīzijas jomā. ES iestāžu revidentu uzdevumi ir saistīti ar iekšējo un ārējo revīziju. Viņiem jāpārbauda finanšu vadības procedūras, jāveic inspekcijas, jāuzlabo kontroles sistēmas, jāsniedz padomi par metodiku, aktīvi jāpalīdz augstākā līmeņa lēmumu pieņēmējiem, jāapmāca vispārējā (nespecializēta) profila personāls, kā arī jāpārrauga un jākonsultē kolēģi. Varat veikt revīzijas uzdevumus daudzās jomās — sākot ar cilvēkresursu pārvaldību Eiropas Komisijā un beidzot ar darbu Eiropas Revīzijas palātā.

Pamatprasmes

Jums ir labi jāpārvalda vismaz 2 Eiropas Savienības valodas, ir jābūt piemērotai augstākajai izglītībai vai profesionālajai kvalifikācijai, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratoriem ar pastāvīgu līgumu) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Līgumdarbiniekiem, jo īpaši tām personām, ko pieņem darbā par revidenta palīgiem, izvirzītās prasības var atšķirties.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Sīkāku informāciju par stažēšanos skatiet mūsu lapā par stažēšanos.