Audyt

Opis stanowiska

Jeśli masz doświadczenie zawodowe w dziedzinie audytu i chciałbyś pracować w instytucji europejskiej jako audytor, pomagając UE w spełnianiu jej surowych wymogów w obszarze audytu finansowego, kontroli wykonania zadań i audytu wewnętrznego, możesz ubiegać się albo o stanowisko zatrudnionego na stałe administratora, albo o stanowisko pracownika kontraktowego w dziedzinie audytu. Praca audytorów w instytucjach UE obejmuje audyt wewnętrzny i zewnętrzny i polega na analizowaniu procesów zarządzania finansami, przeprowadzaniu inspekcji, usprawnianiu systemów kontroli, oferowaniu doradztwa w zakresie metodyki, udzielaniu wsparcia wysokim rangą urzędnikom, szkoleniu współpracowników niebędących specjalistami w tej dziedzinie, a także nadzorowaniu współpracowników i doradzaniu im. Zadania związane z audytem są wykonywane w wielu różnych obszarach i departamentach, począwszy od zasobów ludzkich w Komisji Europejskiej po audyt prowadzony przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe lub kwalifikacje zawodowe, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

W przypadku pracowników kontraktowych, zwłaszcza zatrudnianych w charakterze asystentów audytora, mogą obowiązywać inne wymogi.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Informacje o stażach są dostępne na stronie  dotyczącej staży.