Audit

Opis pracovného miesta

Ak máte odbornú prax v oblasti auditu a chceli by ste pracovať pre EÚ ako audítor, a tak prispieť k plneniu jej náročných požiadaviek na finančný, výkonnostný a interný audit, môžete sa uchádzať o pozíciu stáleho administrátora alebo sa zamestnať ako zmluvný zamestnanec (LINK) v oblasti auditu. K práci audítorov EÚ v oblasti interného a externého auditu patrí kontrola procesov finančného riadenia, vykonávanie inšpekcií, zlepšovanie kontrolných systémov, poradenstvo v oblasti metodológie, úzka spolupráca s nadriadenými pracovníkmi pri prijímaní rozhodnutí, školenie nešpecializovaných zamestnancov a dohľad a usmerňovanie kolegov. Úlohy auditu môžete vykonávať v rôznych odvetviach a kontextoch, od práce v oblasti ľudských zdrojov v Európskej komisii až po prácu pre Európsky dvor audítorov.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, príslušný vysokoškolský titul alebo odbornú kvalifikáciu na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Požiadavky sa môžu líšiť v prípade zmluvných zamestnancov, a to najmä asistentov audítorov.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.