Revizija

Opis dela

Če imate delovne izkušnje na področju revizije ter vas zanima delo revizorja v institucijah EU in izpolnjevanje strogih zahtev za finančno revizijo, revizijo smotrnosti poslovanja in notranjo revizijo, se lahko prijavite bodisi za mesto uradnika za nedoločen čas bodisi za mesto pogodbenega uslužbenca za revizijo. Delo revizorja EU pri notranji in zunanji reviziji obsega pregledovanje finančnega poslovanja, opravljanje kontrol, izpopolnjevanje nadzornih sistemov, svetovanje glede metod dela, tesno sodelovanje z višjimi uradniki v postopku odločanja, usposabljanje nespecializiranega osebja, nadzorovanje in strokovno vodenje sodelavcev. Revizorji so zaposleni v raznih sektorjih in se ukvarjajo z različnimi nalogami, od upravljanja človeških virov pri Evropski komisiji do nalog na Računskem sodišču.

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU, imeti morate ustrezno univerzitetno diplomo ali strokovno kvalifikacijo (za zaposlitev v razredu AD5 – začetni razred za uradnike za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD7).

Pogoji za pogodbene uslužbence so lahko drugačni, zlasti za delovno mesto pomočnika revizorja.

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši primeri testov.

Več informacij o delovni praksi na strani o pripravništvu.