Revision

Arbetsbeskrivning

Om du har arbetat med revision och vill jobba för EU som revisor och hjälpa oss med att uppfylla de hårda kraven på finansiell revision och effektivitets- och internrevision, kan du söka antingen som fast anställd handläggare eller kontraktsanställd inom revision. Som revisor i EU-förvaltningen kan du få jobba med interna och externa revisioner och bl.a. granska finansiella förvaltningsprocesser, göra inspektioner, förbättra kontrollsystem, ge råd om metoder, stödja högre chefer, utbilda annan personal och handleda och hjälpa kollegor. Revisionsarbetet kan gälla en rad olika områden och sammanhang och jobben finns t.ex. vid Europeiska kommissionens personalavdelning eller hos Europeiska revisionsrätten.

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en lämplig högskole- eller yrkesexamen för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

För kontraktsanställda, särskilt biträdande revisorer, kan andra krav gälla.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Läs mer om EU-praktik