Komunikace

Pokud máte vzdělání a zkušenosti v oboru komunikace, existuje ve všech orgánech EU řada pozic typu administrátor (AD) i asistent (AST). Pracovníci na těchto pozicích se podílejí na přípravě materiálu pro tisk a média, včetně internetových stránek a publikací.

Popis pozice

Asistenti v oboru komunikace vykonávají činnost v jednom nebo více odvětvích souvisejících s vnitřní a vnější komunikací a informacemi. Vaše práce může zahrnovat styk s tiskem, sdělovacími prostředky a s veřejností, přípravu, psaní a revize různých dokumentů určených k publikaci, pořádání akcí, přípravu informačních materiálů, publikací, brožur, audiovizuálních produktů, řízení komunikačních aktivit prostřednictvím internetových stránek a sociálních médií, účast na analýze mediálního dopadu komunikačních aktivit, zajišťovat kontaktu a koordinaci se zúčastněnými stranami (Úřadem pro publikace, subdodavateli apod.)

 

Klíčové předpoklady

Uchazeč musí mít dobrou znalost nejméně 2 jazyků EU a buď postsekundární vzdělání v oblasti komunikace, médií, žurnalistiky nebo PR a několik let odpovídající odborné praxe v závislosti na konkrétním výběrovém řízení, anebo středoškolské vzdělání a několik let odborné praxe v závislosti na výběrovém řízení.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích.

Popis pozice

Pracovníci z oboru komunikace zaměstnaní v evropských institucích se věnují činnostem, jako je vnější komunikace s veřejností, včetně médií, vedou skupinové návštěvy, poskytují písemné a ústní vyjádření zástupcům sdělovacích prostředků, realizují webovou komunikaci nebo odpovídají za strategickou a krizovou komunikaci.

Práce může zahrnovat přípravu tiskových prohlášení, zpráv a textů určených pro různé typy médií (v jazyce, pro který jste byli přijati do pracovního poměru, a/nebo ve francouzštině či angličtině), navazování a udržování vztahu se sdělovacími prostředky, tlumočení informací o aktuálních tématech, sledování a analýzu mediálního dopadu, péči o image EU na internetových platformách všech typů, včetně přípravy a zveřejnění autorských reportáží.

 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom v relevantním oboru (viz konkrétní požadavky v oznámení o výběrovém řízení). S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích.