Kommunikatsioon

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Kommunikatsioon

Kommunikatsioonialase taustaga saate kõikjal ELi institutsioonides valida mitmete administraatorite (AD) ja assistentide (AST) ametikohtade vahel, mis võivad seotud olla pressi ja meediaga või näiteks veebisaitide loomise ja väljaannete koostamisega.

Job description

Communication assistants work in one or more sectors related to internal and external communication and information. Your work may include handling contacts with the press, the media and the public, drafting, revising and preparing various documents for publication, organising events, preparing information documents, publications, brochures, audiovisual products, managing communication activities through websites and social media, participating in the analysis and media impact of communication activities, liaising and coordinating with stakeholders (Publications Office, subcontractors, etc.)

 

Key qualifications

You must have a good command of at least 2 EU languages and either post-secondary education in communication, media studies, journalism or public relations and a few years' appropriate professional experience depending on the competition, or secondary education and several years' professional experience depending on the competition.

Find out more about the selection procedure. You may also find our sample tests useful.

See our Traineeships page for further information on traineeships.

Ametijuhend

ELi institutsioonide kommunikatsiooniametnikud võivad töötada sellistes valdkondades nagu laiem väline teabevahetus üldsusega, sealhulgas meedia ja külastajate rühmadega, kirjaliku ja suulise teabe edastamine meediaesindajatele, veebisuhtlus ning strateegiline teabevahetus ja teabevahetus kriisiolukorras.

Töö võib hõlmata pressiteadete, aruannete ja eri tüüpi meedia jaoks mõeldud tekstide koostamist (teie värbamiskeeles ja/või prantsuse või inglise keeles), et luua ja hoida suhteid meediaga, edastada teavet ELi aktuaalsetel teemadel, jälgida ja analüüsida meedia mõju ning hallata ja säilitada ELi esindatust kõikidel internetiplatvormidel, sealhulgas originaalsisu ette valmistades ja seda avaldades.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama vastava valdkonna kraadi (tutvuge konkursiteates esitatud erinõuetega), et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.