EPSO

Kommunikatsioon

Kommunikatsioonialase taustaga saate kõikjal ELi institutsioonides valida mitmete administraatorite (AD) ja assistentide (AST) ametikohtade vahel, mis võivad seotud olla pressi ja meediaga või näiteks veebisaitide loomise ja väljaannete koostamisega.

Ametijuhend

ELi institutsioonide kommunikatsiooniametnikud võivad töötada sellistes valdkondades nagu laiem väline teabevahetus üldsusega, sealhulgas meedia ja külastajate rühmadega, kirjaliku ja suulise teabe edastamine meediaesindajatele, veebisuhtlus ning strateegiline teabevahetus ja teabevahetus kriisiolukorras.

Töö võib hõlmata pressiteadete, aruannete ja eri tüüpi meedia jaoks mõeldud tekstide koostamist (teie värbamiskeeles ja/või prantsuse või inglise keeles), et luua ja hoida suhteid meediaga, edastada teavet ELi aktuaalsetel teemadel, jälgida ja analüüsida meedia mõju ning hallata ja säilitada ELi esindatust kõikidel internetiplatvormidel, sealhulgas originaalsisu ette valmistades ja seda avaldades.

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama vastava valdkonna kraadi (tutvuge konkursiteates esitatud erinõuetega), et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka ELi praktikakohtade kiirjuhendit.

 

Ametijuhend

Kommunikatsiooniassistendid töötavad ühes või mitmes valdkonnas, mis on seotud sise- ja välissuhtluse ning teabega. Töö võib hõlmata kontaktide haldamist ajakirjanduse, meedia ja üldsusega, erinevate avaldamiseks mõeldud dokumentide koostamist, läbivaatamist ja ettevalmistamist, ürituste korraldamist, teabedokumentide, väljaannete, brošüüride, audiovisuaalteoste ettevalmistamist, teavitustegevuse haldamist veebisaitide ja sotsiaalmeedia kaudu, kommunikatsioonialase tegevuse analüüsis ja meediamõju uurimises osalemist, koostööd ja kooskõlastamist huvirühmadega (väljaannete talitus, alltöövõtjad jne).

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ning omama kas keskharidusjärgset haridust kommunikatsiooni, meediauuringute, ajakirjanduse või avalike suhete valdkonnas ja mõneaastast erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist) või keskharidust ja pikaajalist erialast töökogemust (sõltuvalt konkursist).

Lisateave valikumenetluse kohta. Tutvuge ka meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka ELi praktikakohtade kiirjuhendit.