Viestintä

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Viestintä

Viestinnän alalla kaikissa EU:n toimielimissä on erilaisia hallintovirkamiehen (AD) ja hallintoavustajan (AST) paikkoja eri tiedotusvälineisiin, verkkosivustoihin ja julkaisuihin liittyvissä tehtävissä.

Toimenkuva

Tiedottajat työskentelevät EU:n toimielimissä esimerkiksi ulkoisessa viestinnässä suurelle yleisölle, tiedotusvälineille ja vierailijaryhmille sekä kirjallisessa ja suullisessa tiedottamisessa tiedotusvälineille. He toimivat myös verkkoviestinnän sekä strategisten tiedonantojen ja kriisiviestinnän parissa.

Työhön voi kuulua muun muassa lehdistötiedotteiden ja raporttien laatimista (sillä kielellä, jolla tiedottaja on otettu työhön ja/tai ranskaksi tai englanniksi), yhteyksien luomista ja ylläpitämistä median kanssa, ajankohtaisista EU-asioista tiedottamista, mediavaikutusten seuraamista ja analysointia sekä EU-aiheisen tiedottamisen hallintaa ja hoitamista kaikilla verkkoalustoilla.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja korkeakoulututkinto viestinnän alalta (tarkemmat tiedot kilpailuilmoituksessa) palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

 

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.

Toimenkuva

Viestintäalan hallintoavustajat työskentelevät yhdellä tai useammalla sisäiseen tai ulkoiseen viestintään ja tiedottamiseen liittyvällä alalla. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi yhteydenpito lehdistöön, tiedotusvälineisiin ja kansalaisiin, julkaisujen laatiminen, editointi ja valmistelu, tapahtumien järjestäminen, tiedotteiden, julkaisujen, esitteiden ja audiovisuaalisen aineiston laatiminen, viestintä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, osallistuminen viestintätoimien mediavaikutusten seurantaan ja analysointiin sekä yhteydenpito ja koordinointi sidosryhmien (esim. EU:n julkaisutoimisto ja alihankkijat) kanssa.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä ja joko keskiasteen jälkeinen koulutus viestinnän, median, journalismin tai pr-toiminnan alalta sekä muutaman vuoden työkokemus (kilpailusta riippuen) tai keskiasteen koulutus ja useiden vuosien työkokemus (kilpailusta riippuen).

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.