Komunikacija

Jei turite patirties ryšių srityje, ES institucijose yra įvairių darbo vietų administratoriams (AD) ir padėjėjams (AST), kuriose dirbamas su spauda ir žiniasklaida susijęs darbas, taip pat rengiamos interneto svetainės ir leidiniai.

Pareigybės aprašas

ES institucijų komunikacijos pareigūnai gali dirbti tokiose srityse kaip išorės komunikacija su plačiąja visuomene, įskaitant žiniasklaidą ir lankytojų grupes, teikti rašytinę ir žodinę informaciją žiniasklaidos atstovams, vykdyti internetinę, strateginę komunikaciją ir komunikaciją krizės atveju.

Jums gali tekti rengti pranešimus spaudai, ataskaitas ir tekstus įvairioms žiniasklaidos platformoms (ta kalba, kuria buvote įdarbintas, ir (arba) anglų ar prancūzų kalba), užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida, skelbti informaciją aktualiais ES klausimais, stebėti ir analizuoti žiniasklaidos poveikį, tvarkyti ir prižiūrėti ES skelbiamą turinį visose interneto platformose, taip pat rengti ir skelbti originalų turinį.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamo dalyko diplomą (konkretūs reikalavimai pateikiami pranešime apie konkursą), kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

 

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.

Pareigybės aprašas

Komunikacijos srities padėjėjai dirba viename ar daugiau su vidaus ir išorės komunikacija ir informacija susijusių sektorių. Jums gali tekti užsiimti ryšiais su spauda, žiniasklaida, visuomene, tikrinti ir rengti įvairius skelbti skirtus dokumentus, organizuoti renginius, rengti informacinius dokumentus, leidinius, knygeles, audiovizualinius produktus, tvarkyti komunikacijos interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose veiklą, padėti analizuoti ir tirti komunikacijos veiklos poveikį žiniasklaidai, palaikyti ryšius ir koordinuoti veiksmus su suinteresuotaisiais subjektais (Leidinių biuru, subrangovais ir kt.).

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas ir turėti arba aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą komunikacijos, žiniasklaidos, žurnalistikos arba viešųjų ryšių srityse ir kelerių metų atitinkamo darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų, arba vidurinį išsilavinimą ir kelerių metų darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.