EPSO

Komunikācija

Ja jums ir izglītība komunikācijā, ES iestādes piedāvā daudz dažādu iespēju darīt administratora (AD) vai asistenta (AST) darbu, kas saistīts ar presi, medijiem, kā arī tīmekļa vietnēm un publikācijām.

Darba apraksts

Komunikācijas asistenti strādā vienā vai vairākās nozarēs, kas saistītas ar iekšējo un ārējo komunikāciju un informācijas sniegšanu. Jūsu darba pienākumi var būt šādi: kontaktēties ar presi, medijiem un sabiedrību; sastādīt, rediģēt un sagatavot dažādus dokumentus  publicēšanai; organizēt pasākumus; sagatavot informatīvus dokumentus, publikācijas, brošūras, audiovizuālos materiālus; pārvaldīt komunikācijas darbības, izmantojot tīmekļa vietnes, sociālos medijus; piedalīties analītiskos pētījumos par mediju ietekmi uz komunikatīvām darbībām, nodrošināt saziņu un koordināciju ar iesaistītajām personām (Publikāciju biroju, apakšuzņēmējiem u. tml.).

Pamatprasmes

Jums ir labi jāpārvalda vismaz 2 Eiropas Savienības valodas, jābūt pēcvidusskolas izglītībai komunikācijas, mediju, žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā un dažu gadu piemērotai profesionālai pieredzei atkarībā no konkursa vai vidusskolas izglītībai un vairāku gadu profesionālai pieredzei atkarībā no konkursa.

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet rokasgrāmatu par praksi ES iestādēs.

Darba apraksts

Komunikācijas koordinatori ES iestādēs var strādāt tādās jomās kā ārējā saziņa ar plašu sabiedrību, tostarp medijiem un apmeklētāju grupām, rakstiska un mutiska informācija mediju pārstāvjiem, komunikācija internetā, stratēģiska komunikācija un komunikācija krīzes situācijās.

Jūsu darba pienākumi var būt šādi: sagatavot paziņojumus presei, ziņojumus un dažādu veidu medijiem domātus tekstus (valodā, kas bija jūsu galvenā valoda atlases procedūrā, un/vai franciski vai angliski), veidot un uzturēt attiecības ar medijiem, izplatīt informāciju par svarīgiem ES jautājumiem, novērot un analizēt mediju ietekmi un gādāt par ES klātbūtni visās interneta platformās, kā arī sagatavot un publicēt oriģinālu saturu.

Pamatprasmes

Jums ir labi jāpārvalda vismaz 2 Eiropas Savienības valodas, jābūt augstskolas diplomam attiecīgā disciplīnā (skatiet konkrētās prasības konkursa paziņojumā), lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratoriem ar pastāvīgu līgumu) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet rokasgrāmatu par praksi ES iestādēs.