Komunikācija

Ja jums ir izglītība komunikācijā, ES iestādes piedāvā daudz dažādu iespēju darīt administratora (AD) vai asistenta (AST) darbu, kas saistīts ar presi, medijiem, kā arī tīmekļa vietnēm un publikācijām.

Darba apraksts

Komunikācijas asistenti strādā vienā vai vairākās nozarēs, kas saistītas ar iekšējo un ārējo komunikāciju un informācijas sniegšanu. Jūsu darba pienākumi var būt šādi: kontaktēties ar presi, citiem plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību; rakstīt, rediģēt un sagatavot dažādus dokumentus publicēšanai; rīkot pasākumus; sagatavot informatīvus dokumentus, publikācijas, brošūras, audiovizuālos materiālus; pārvaldīt komunikācijas darbības, izmantojot tīmekļa vietnes un sociālos plašsaziņas līdzekļus; piedalīties analītiskos pētījumos par mediju ietekmi uz komunikatīvām darbībām, nodrošināt saziņu un koordināciju ar iesaistītajām personām (Publikāciju biroju, apakšuzņēmējiem u. tml.).

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas, jābūt pēcvidusskolas izglītībai komunikācijas, mediju, žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā un dažu gadu piemērotai profesionālai pieredzei (atkarībā no konkursa) vai vidējai izglītībai un vairāku gadu profesionālai pieredzei (atkarībā no konkursa).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.

Darba apraksts

Komunikācijas koordinatori ES iestādēs var strādāt tādās jomās kā ārējā saziņa ar plašu sabiedrību, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un apmeklētāju grupām, rakstiska un mutiska informācija mediju pārstāvjiem, komunikācija internetā, stratēģiska komunikācija un komunikācija krīzes situācijās.

Jūsu darba pienākumi var būt šādi: gatavot paziņojumus presei, ziņojumus un dažādu veidu plašsaziņas līdzekļiem domātus dokumentus (valodā, kas bija jūsu galvenā valoda atlases procedūrā, un/vai franciski vai angliski), veidot un uzturēt attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem, izplatīt informāciju par svarīgiem ES jautājumiem, novērot un analizēt mediju ietekmi un gādāt par ES klātbūtni visās interneta platformās, kā arī gatavot un publicēt oriģinālu saturu.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas, jābūt grādam attiecīgā disciplīnā (skatiet konkrētās prasības paziņojumā par konkursu), lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairākus gadus ilgai piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Sīkāku informāciju par praktizēšanās iespējām meklējiet mūsu lapā par praksi.