Komunikacja społeczna

Strona główna > Opisy stanowisk > Komunikacja społeczna

Jeśli Twoją specjalnością jest komunikacja społeczna, w instytucjach UE dostępnych jest wiele stanowisk administratorów (AD) i asystentów (AST), które wiążą się z kontaktami z prasą i mediami, jak również polegają na tworzeniu stron internetowych i publikacji.

Opis stanowiska

Asystenci ds. komunikacji pracują w jednej lub kilku dziedzinach związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz przekazywaniem informacji. Ich praca obejmuje kontakty z prasą, mediami i ogółem społeczeństwa, redagowanie i korektę różnych dokumentów oraz ich przygotowywanie do publikacji, organizowanie wydarzeń, opracowywanie dokumentów informacyjnych, publikacji, broszur i materiałów audiowizualnych, zarządzanie komunikowaniem za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych, udział w analizach oddźwięku medialnego wywoływanego przez działania komunikacyjne, a także zapewnianie łączności i koordynacji z Urzędem Publikacji, podwykonawcami itp.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć wykształcenie pomaturalne w dziedzinie komunikacji społecznej, komunikacji medialnej, dziennikarstwa lub PR oraz kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o konkursie bądź też wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, w zależności od konkursu.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.

Opis stanowiska

Urzędnicy ds. komunikacji w instytucjach UE zajmują się komunikacją zewnętrzną z ogółem społeczeństwa, w tym środowiskiem mediów i grupami odwiedzających, informowaniem (pisemnie i ustnie) przedstawicieli mediów, komunikacją internetową oraz komunikacją strategiczną i kryzysową.

Ich praca może obejmować przygotowywanie komunikatów prasowych, sprawozdań i tekstów dla różnego rodzaju mediów (w języku ojczystym, francuskim lub angielskim), nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami, przekazywanie informacji na najważniejsze tematy dotyczące UE, monitorowanie i analizowanie wpływu mediów, a także zarządzanie obecnością UE na wszelkiego rodzaju platformach internetowych i zapewnianie ciągłości tej obecności, w tym przygotowanie i publikację treści własnych.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć wykształcenie wyższe w odpowiedniej dziedzinie (szczegóły znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie), aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.