EPSO

Comunicare

Aveți experiență în comunicare? Instituțiile UE propun posturi de administrator (AD) și asistent (AST) în domeniul presei, mass-mediei, internetului și publicațiilor.

Fișa postului

Asistenții în comunicare lucrează într-unul sau mai multe sectoare legate de comunicarea și informarea internă și externă. Activitatea lor poate presupune gestionarea relației cu reprezentanții presei, ai mass-mediei și cu publicul, redactarea, revizuirea și pregătirea diferitelor tipuri de documente destinate publicării, organizarea de evenimente, pregătirea de documente de informare, publicații, broșuri, produse audiovizuale, gestionarea activităților de comunicare prin intermediul paginilor de internet și al platformelor sociale, participarea la analize de impact mediatic al activităților de comunicare, precum și menținerea contactului și asigurarea coordonării cu părțile interesate (Oficiul pentru Publicații, subcontractanți etc.).

Calificări principale

Trebuie să cunoașteți bine cel puțin 2 limbi oficiale ale UE și să aveți fie o diplomă de studii postliceale în comunicare, mass-media, jurnalism sau relații publice și câțiva ani de experiență profesională corespunzătoare, în funcție de concurs, fie diplomă de bacalaureat și mai mulți ani de experiență profesională, în funcție de concurs.

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Poate fi util să consultați și exemplele noastre de teste.

Pentru detalii despre stagii, consultați Ghidul practic al stagiilor în UE.

Fișa postului

Responsabilii de comunicare pot lucra în domenii cum ar fi comunicarea externă cu publicul larg, inclusiv cu reprezentanții mass-mediei și cu grupurile de vizitatori, informarea în scris sau verbală a reprezentanților mass-mediei, comunicarea web și comunicarea strategică și de criză.

Activitatea acestora poate include redactarea de comunicate de presă, rapoarte și texte pentru diferite tipuri de media (în limba în care sunt recrutați și/sau în franceză sau engleză), stabilirea și menținerea relațiilor cu mass-media, difuzarea de informații referitoare la politicile UE, monitorizarea și analizarea impactului mediatic și menținerea prezenței UE pe toate platformele on-line, inclusiv pregătirea și publicarea conținutului original.

Calificări principale

Trebuie să cunoașteți bine cel puțin 2 limbi oficiale ale UE și să aveți o diplomă de licență într-un domeniu relevant (citiți cerințele specifice din anunțul de concurs) pentru a putea fi recrutat în gradul AD 5 (gradul de intrare pentru posturile de administrator) și mai mulți ani de experiență profesională relevantă pentru a putea fi recrutat într-un grad mai mare (gradul AD 7).

Aflați mai multe despre procedura de selecție. Poate fi util să consultați și exemplele noastre de teste.

Pentru detalii despre stagii, consultați Ghidul practic al stagiilor în UE.