Komuniciranje

Kandidati s strokovno izobrazbo s področja komuniciranja se lahko v institucijah EU zaposlijo kot upravni uslužbenci in strokovno-tehnični uslužbenci in opravljajo naloge, povezane z novinarstvom in mediji ter spletišči in publikacijami.

Opis dela

Referenti za komuniciranje delajo na enem ali več področjih, povezanih z internim in zunanjim komuniciranjem in obveščanjem. Delo obsega stike z novinarji, mediji in splošno javnostjo, sestavljanje, pregledovanje in pripravljanje raznih dokumentov za objavo, organiziranje dogodkov, pripravljanje informativnih dokumentov, publikacij, knjižic, avdiovizualnih del, komuniciranje na spletiščih in družbenih medijih, sodelovanje pri analizi medijskega učinka komuniciranja, povezovanje in koordiniranje dela z deležniki (Urad za publikacije, podizvajalci itd.).

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo s področja komuniciranja, medijskih študij, novinarstva ali odnosov z javnostmi in nekaj let ustreznih delovnih izkušenj (odvisno od natečaja) bodisi srednješolsko izobrazbo in več let delovnih izkušenj (odvisno od natečaja).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.

Opis dela

Strokovni sodelavci za komuniciranje v institucijah EU se ukvarjajo s komuniciranjem s splošno javnostjo, vključno z mediji in skupinami obiskovalcev, pisnimi in ustnimi informacijami za predstavnike medijev, spletnim komuniciranjem ter strateškim in kriznim komuniciranjem.

Delo obsega pripravo sporočil, poročil in besedil za različne medije (v jeziku, za katerega je bilo razpisano delovno mesto, in/ali v francoščini oziroma angleščini), navezovanje in vzdrževanje stikov z mediji, obveščanje o aktualnih vprašanjih EU, spremljanje in analiziranje medijskega učinka ter upravljanje in vzdrževanje spletne prisotnosti institucij EU na vseh spletnih platformah, vključno s pripravo in objavo izvirnih spletnih vsebin.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti visokošolsko diplomo ustrezne smeri (odvisno od zahtev v posameznem razpisu natečaja) za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

 

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.