Kommunikation

Förstasida > Jobbprofiler > Kommunikation

Om du har en bakgrund inom kommunikation finns det många handläggar- (AD) och assistentjobb (AST) att välja bland hos EU-institutionerna. Du kan få arbeta med press- och mediefrågor, webbplatser och publikationer.

Arbetsbeskrivning

Kommunikationsassistenter arbetar med intern och extern kommunikation och information i olika sektorer. Du kan få sköta kontakter med medier och allmänheten, skriva, redigera och förbereda olika typer av texter för publicering, anordna evenemang, ta fram informationsmaterial, publikationer, broschyrer och audiovisuella produkter, sköta kommunikationen på webbplatser och sociala medier, bidra till analyser av mediebevakningen i EU-frågor och sköta kontakter och samordning med intressenter (bl.a. Publikationsbyrån och underleverantörer).

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och antingen eftergymnasial utbildning inom kommunikation, media, journalistik eller pr och några års lämplig yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov eller gymnasieutbildning och flera års yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Läs mer om EU-praktik

Arbetsbeskrivning

EU:s kommunikationshandläggare kan t.ex. arbeta med kommunikation riktad till allmänheten och ta hand om besöksgrupper och journalister, informera medierna skriftligt eller muntligt och ansvara för kommunikationen på webben, strategisk kommunikation och kriskommunikation.

Du kan få skriva pressmeddelanden, rapporter och texter för olika slags medier (på det språk du rekryterades på och/eller franska eller engelska), sköta mediekontakter, informera om aktuella EU-frågor, följa och analysera bevakningen av EU-frågor i medierna och sköta EU:s olika plattformar på nätet, t.ex. genom att utforma och publicera innehåll.

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en högskoleexamen inom ett relevant område (kontrollera de exakta kraven i meddelandet om uttagningsprov) för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Läs mer om EU-praktik