Икономика / Статистика

Начало > Профили на служителите на ЕС > Икономика / Статистика

Ако образованието ви е в областта на икономиката, математиката или статистиката и искате да допринесете за гарантиране на лоялна конкуренция и повишаване на жизнения стандарт в Европа, можете да работите за ЕС като икономист или статистик. Нашата процедура за подбор, която се провежда всяка година през пролетта, обикновено е пътят към кариера в европейските институции за икономистите и статистиците.

Длъжностна характеристика

Икономистите работят в тясно сътрудничество с вземащите решения ръководни кадри, за да изготвят икономически и статистически анализи и нови стратегии в различни области като финансови институции и пазари, икономическа интеграция и развитие, общоевропейска търговия, публични финанси, структурни реформи и единната валута.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше икономическо образование, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.

Длъжностна характеристика

Статистиците на ЕС имат жизненоважен принос за вземането на решения от страна на Съюза и за неговите бъдещи политики. Вашата работа ще е съсредоточена върху икономическа, финансова, социална, селскостопанска или екологична информация и може да включва създаване и изпълнение на статистически програми, определяне на методологии, прилагане на математически модели, извършване на количествени и качествени анализи, регулиране и координиране на статистически дейности, тълкуване и разпространение на данни, реализиране на планове на проекти и надзор и наставничество на колеги. Можете да се присъедините към нас като администратор или като асистент.

 

Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС.

За работа като администратор трябва да имате висше образование по статистика, математика или подобна дисциплина, за да започнете на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

За работа като асистент трябва да имате образование по подходяща дисциплина след завършено средно образование и няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.