Ekonomie a statistika

Úvod > Profesní profily EU > Ekonomie a statistika

Pokud máte vzdělání a zkušenosti v oblasti ekonomie, matematiky nebo statistika, a chtěli byste se zapojit do dohledu nad spravedlivou hospodářskou soutěží a činnosti zaměřené na zlepšování životní úrovně v Evropě, můžete si zvolit kariéru ekonoma nebo statistika. Každoroční výběrové řízení zaměřené na absolventy probíhá vždy na jaře je pro ekonomy a odborníky z oblasti statistické analýzy nejčastější vstupní branou k zaměstnání v institucích EU.

Popis pozice

Jako ekonom budete úzce spolupracovat s vedoucími činiteli s rozhodovací pravomocí na tvorbě ekonomických a statistických analýz a na koncepci nových strategií v oblastech, jako jsou finanční instituce a trhy, hospodářská integrace a rozvoj, celoevropský trh, veřejné finance, strukturální reformy a zavádění jednotné měny.

 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom z ekonomie. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší (platové třídě AD 7).

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích.

Popis pozice

Statistikové zásadním způsobem přispívají k rozhodovacímu procesu při vytváření politik EU. Při zpracování dat z hospodářské, finanční, sociální, zemědělské či environmentální oblasti může vaše práce zahrnovat tvorbu a provádění statistických programů, přípravu metodiky, aplikaci matematických modelů, kvantitativní a kvalitativní analýzu, regulační a koordinační činnost, interpretaci a šíření výsledků, realizaci projektů a odborné vedení kolegů. Jako statistik můžete být zaměstnán jako administrátor i jako asistent.

 

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí prokázat dobrou znalost nejméně 2 jazyků EU.

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít diplom ze statistiky, ekonomie, matematiky či příbuzného oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

K nástupu na pozici asistenta musíte mít postsekundární vzdělání v požadovaném oboru a několik let relevantní odborné praxe v závislosti na konkrétním výběrovém řízení nebo středoškolské vzdělání a několik let relevantní odborné praxe závislosti na konkrétním výběrovém řízení.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích.