Majandus/statistika

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Majandus/statistika

Kui teie taust on seotud majanduse, matemaatika või statistikaga ning te soovite töötada selle heaks, et tagada Euroopas aus konkurents ja parandada elatustaset, võite ELis karjääri teha ökonomisti või statistikuna. Kõrgkooli lõpetanute jaoks mõeldud igakevadine valikumenetlus on kõige tavalisem viis ELis ökonomisti või statistikuna karjääri alustamiseks.

Ametijuhend

ELi institutsioonides ökonomistina töötades teete tihedalt koostööd kõrgema tasandi otsusetegijatega, et esitada majandus- ja statistikaanalüüse ning kujundada uusi strateegiaid sellistes valdkondades nagu finantsasutused ja -turud, majandusintegratsioon ja -areng, üleeuroopaline kaubandus, riigi rahandus, struktuurireformid ja ühisraha.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama kraadi majanduses, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.

Ametijuhend

ELi statistikutel on oluline roll ELi otsuste tegemisel ja tulevikupoliitikas. Majandus-, finants-, sotsiaalsele, põllumajandus- või keskkonnateabele keskendudes võib teie töö sisaldada statistikaprogrammide kavandamist ja rakendamist, metoodika kindlaksmääramist, matemaatiliste mudelite kasutamist, kvantitatiivset ja kvalitatiivset analüüsi, statistikaalase tegevuse reguleerimist ja koordineerimist, andmete tõlgendamist ja levitamist, projektikavade elluviimist ning kolleegide juhendamist ja abistamist. Statistikuna võite saada nii administraatoriks kui ka assistendiks.

 

Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt.

Administraatorina tööle asumiseks peate omama kraadi statistikas, majanduses, matemaatikas või muus seotud valdkonnas, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Assistendina tööle asumiseks peab teil olema kas keskharidusjärgne haridus asjakohases valdkonnas ja mõneaastane erialane töökogemus (sõltuvalt konkursist) või keskharidus ja pikaajaline erialane töökogemus (sõltuvalt konkursist).

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.