Talous / tilastot

Etusivu > EU:n uraprofiilit > Talous / tilastot

Jos sinulla on taustaa talouden, matematiikan tai tilastojen alalta ja sinua kiinnostaa vaikkapa oikeudenmukaisen kilpailun varmistaminen tai elintason parantaminen EU:ssa, tarjolla on esimerkiksi ekonomistin tai tilastotieteilijän paikkoja. Jokakeväinen hallintovirkamiesten valintamenettely on tyypillisin tapa päästä talous- ja tilastotieteen EU-uralle.

Toimenkuva

EU:n ekonomistit toimivat tiiviissä yhteistyössä johtavien päätöksentekijöiden kanssa. He laativat taloudellisia ja tilastollisia analyysejä sekä uusia strategioita, jotka voivat liittyä esimerkiksi rahoituslaitoksiin ja ‑markkinoihin, talousintegraatioon ja -kehitykseen, kaupankäyntiin Euroopassa, julkiseen talouteen, rakenneuudistuksiin ja yhteiseen rahaan.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, taloustieteen alan korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.

Toimenkuva

EU:n tilastotieteilijät antavat vahvan panoksen EU:n päätösten ja tulevien toimintalinjojen valmisteluun. Työssään he käsittelevät muun muassa talouteen, rahoitukseen, yhteiskuntaan, maatalouteen ja ympäristöön liittyvää tietoa. Tehtäviin voi kuulua tilasto-ohjelmien laatimista ja toteuttamista, menetelmien määrittelyä, matemaattisten mallien soveltamista, määrällisten ja laadullisten analyysien suorittamista, tilastoalan toimien sääntelyä ja koordinointia, tietojen tulkitsemista ja levittämistä, hankesuunnitelmien toteuttamista sekä kollegojen valvontaa ja ohjausta. Tilastojen parissa työskentelee sekä hallintovirkamiehiä että hallintoavustajia.

 

Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä.

Hallintovirkamieheltä edellytetään tilastotieteen, taloustieteen, matematiikan tai muun vastaavan oppiaineen tutkintoa palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemusta alalta.

Hallintoavustajalta edellytetään toisen asteen jälkeistä soveltuvaa koulutusta ja muutaman vuoden työkokemusta alalta (kilpailusta riippuen) tai toisen asteen koulutusta ja useiden vuosien työkokemusta alalta (kilpailusta riippuen).

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.