Eacnamaíocht / Staitisticí

Etusivu > Próifílí gairmréime an Aontais > Eacnamaíocht / Staitisticí

Má tá cúlra agat san eacnamaíocht, sa mhatamaitic nó sna staitisticí, agus dá mba mhaith leat a bheith ag obair ar a shon go mbeadh an iomaíocht chóir agus caighdeán feabhsaithe maireachtála ar fud na hEorpa, d’fhéadfá gairmréim a roghnú leis an Aontas Eorpach mar eacnamaí nó mar staitisteoir. Is é an nós imeachta bliantúil do chéimithe, a sheoltar in earrach gach bliana, an bealach is coitianta a úsáidtear chun gairmréim a bhaint amach mar eacnamaí nó staitisteoir.

Cur síos ar an bpost

Má fhostaítear thú i d’eacnamaí de chuid an Aontais Eorpaigh, beidh tú ag obair go dlúth le lucht sinsearach cinnteoireachta chun anailís eacnamaíoch agus staitistiúil a chur ar fáil agus chun straitéisí nua a mhúnlú i réimsí amhail na margaí agus na hinstitiúidí airgeadais, an fhorbairt agus comhtháthú eacnamaíoch, an trádáil phan-Eorpach, an t-airgeadas poiblí, an t-athchóiriú struchtúrtha agus an t-airgeadra aonair.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh, maille le céim san eacnamaíocht más mian leat teacht isteach ag Grád AD5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), maille le roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.

Cur síos ar an bpost

Bíonn ról ríthábhachtach ag staitisteoirí an Aontais Eorpaigh i gcinnteoireacht agus i gceapadh beartais ar leibhéal an Aontais. Ag díriú duit ar fhaisnéis eacnamaíoch, airgeadais, shóisialta, thalmhaíochta nó chomhshaoil, d’fhéadfá a bheith ag plé le cláir staitistiúla a dhearadh agus a chur chun feidhme, modheolaíochtaí a shainiú, samhlacha matamaiticiúla a chur i bhfeidhm, anailís chainníochtúil agus cháilíochtúil a dhéanamh, gníomhaíochtaí staidrimh a rialáil agus a chomhordú, sonraí a léirmhíniú agus a scaipeadh, pleananna tionscadail a chur i gcrích, mar aon le maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe. Mar staitisteoir, féadfaidh tú teacht ag obair linn mar riarthóir nó mar chúntóir.

 

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh.

Le post a fháil ar leibhéal riarthóra, ní mór duit céim sna staitisticí, san eacnamaíocht, sa mhatamaitic nó i ndisciplín gaolmhar a bheith agat más mian leat teacht isteach ag Grád AD 5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), maille le roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Le post a fháil ar leibhéal cúntóra, ní mór duit oideachas iar-mheánscoile in ábhar oiriúnach a bheith agat maille le cúpla bliain de thaithí ghairmiúil ábhartha (ag brath ar an gcomórtas), é sin nó oideachas meánscoile agus roinnt blianta, ar a laghad, de thaithí ghairmiúil ábhartha (ag brath ar an gcomórtas).

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.