Ekonomija/statistika

Ako imate iskustvo u području ekonomije, matematike ili statistike i želite osigurati pošteno tržišno natjecanje i bolji životni standard u Europi, mogli biste ostvariti karijeru ekonomista ili statističara u EU-u. Naš godišnji postupak odabira za osobe sa sveučilišnom diplomom, koji se održava svakog proljeća, najčešći je način za dobivanje posla ekonomista ili statističara.

Opis radnog mjesta

Ako ste u EU-u zaposleni kao ekonomist, blisko ćete surađivati s višim donositeljima odluka na poslovima ekonomskih i statističkih analiza, oblikovanja novih strategija u područjima kao što su financijske institucije i tržišta, ekonomska integracija i razvoj, paneuropska trgovina, javne financije, strukturne reforme i jedinstvena valuta.

 

Ključne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro poznavati barem dva jezika EU-a i imati diplomu iz ekonomije, dok za ulazak u viši platni razred (razred AD 7) morate imati i nekoliko godina radnog iskustva u struci.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Za više informacija o pripravničkom stažu posjetite našu stranicu posvećenu tome.

Opis radnog mjesta

Statističari EU-a ključni su sudionici postupka donošenja odluka i određivanja budućih politika. Rad statističara usmjeren je na podatke iz područja ekonomije, financija, socijalnih pitanja, poljoprivrede ili okoliša, a zadaci mogu uključivati osmišljavanje i provedbu statističkih programa, određivanje metodologija, primjenu matematičkih modela, provedbu kvantitativne i kvalitativne analize, upravljanje i koordinaciju statističkih aktivnosti, tumačenje i širenje podataka, provedbu projektnih planova, nadzor i podučavanje kolega. Kao statističar možete raditi kao administrator ili asistent.

 

Potrebne kvalifikacije

Morate dobro poznavati najmanje dva jezika EU-a.

Za razinu administratora morate imati diplomu iz statistike, ekonomije, matematike ili povezane discipline za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore), dok za ulazak u viši platni razred (razred AD 7) morate imati i nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva.

Kako biste se zaposlili kao asistent, morate imati ili poslijesrednjoškolsko obrazovanje u odgovarajućem području i nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o natječaju ili srednjoškolsko obrazovanje i najmanje nekoliko godina odgovarajućeg radnog iskustva, ovisno o natječaju.

Saznajte više o postupku odabira. Korisni će vam biti i naši ogledni testovi.

Za više informacija o pripravničkom stažu posjetite našu stranicu posvećenu tome.