Ekonomika ir statistika

Jeigu turite ekonomikos, matematikos ar statistikos srities išsilavinimą ir norėtumėte padėti užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir aukštesnį gyvenimo lygį Europoje, ES institucijose galėtumėte dirbti ekonomistu arba statistikos specialistu. Populiariausias būdas kandidatams užimti ES institucijų ekonomistų ir statistikos specialistų darbo vietas yra dalyvavimas mūsų kasmetinėje universiteto baigimo diplomą turinčių asmenų atrankos procedūroje, pradedamoje kiekvieną pavasarį.

Pareigybės aprašas

ES institucijose dirbantys ekonomistai glaudžiai bendradarbiauja su vyriausios grandies sprendimų priėmėjais rengdami ekonomines ir statistines analizes bei formuodami naujas finansinių institucijų ir rinkų, ekonominės integracijos ir plėtros, europinės prekybos, viešųjų finansų, struktūrinių reformų, bendros valiutos ir kitų sričių strategijas.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti ekonomisto diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.

Pareigybės aprašas

Priimant sprendimus ES ir formuojant būsimą politiką labai svarbų vaidmenį atlieka ES statistikos specialistai. Statistikos specialistų dėmesio centre – ekonominė, finansinė, socialinė, žemės ūkio ar aplinkosauginė informacija, jie kuria ir diegia statistikos programas, apibrėžia metodiką, taiko matematinius modelius, atlieka kiekybinę ir kokybinę analizę, reguliuoja ir koordinuoja statistikos rinkimo veiklą, aiškina ir platina duomenis, vykdo projektų planus, prižiūri ir moko bendradarbius. Statistikos specialistams suteikiamos administratorių arba padėjėjų kategorijos.

 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas.

Turite turėti statistikos specialisto, ekonomisto, matematiko arba susijusio dalyko diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Jei norite pradėti nuo padėjėjo kategorijos, turite turėti arba aukštesnį nei vidurinis atitinkamo dalyko išsilavinimą ir kelerių metų atitinkamo darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų, arba vidurinį išsilavinimą ir bent kelerių metų atitinkamo darbo patirties, priklausomai nuo konkurso reikalavimų.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.