Ekonomika / statistika

Sākumlapa > ES darbinieku profili > Ekonomika / statistika

Jums ir ekonomikas, matemātikas vai statistikas speciālista izglītība, un jūs vēlētos palīdzēt garantēt godīgas konkurences nosacījumus un uzlabot dzīves apstākļus Eiropā? Jūs varētu kļūt par ES ekonomistu vai statistiķi. Mūsu augstskolas beidzēju atlases procedūra, ko katru gadu rīko pavasarī, ir ceļš uz karjeru ES iestādēs, kuru statistiķi un ekonomisti izvēlas visbiežāk.

Darba apraksts

Ekonomisti strādā ciešā sadarbībā ar augstākajām amatpersonām, lai sagatavotu ekonomiskus un statistiskus apskatus un izstrādātu jaunas stratēģijas tādās jomās kā finanšu iestādes un tirgi, ekonomiskā integrācija un attīstība, Eiropas mēroga tirdzniecība, publiskās finanses, strukturālās reformas un vienotā valūta.

 

Pamatprasmes

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas un jābūt ieguvušam akadēmisko grādu ekonomikā, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairākus gadus ilgai piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, ielūkojieties mūsu lapā par praksi.

Darba apraksts

ES statistiķi sniedz izšķirīgi svarīgu ieguldījumu ES lēmumu pieņemšanā un jaunas politikas izstrādē. Jūsu darbs būs saistīts ar ekonomikas, finanšu, sociālo, lauksaimniecības un vides jomu un, iespējams, ietvers statistikas programmu izstrādi un īstenošanu, metodikas definēšanu, matemātisko modeļu piemērošanu, kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes veikšanu, statistisko darbību regulēšanu un koordinēšanu, statistikas datu interpretēšanu un izplatīšanu, projektu īstenošanu, kā arī kolēģu pārraudzīšanu un konsultēšanu. Statistiķi var ieņemt administratora vai asistenta amatu.

 

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas.

Darbam administratora amatā izvirzītā prasība ir augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai līdzīgā disciplīnā, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairāku gadu piemērota pieredze, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Darbam asistenta amatā izvirzītā prasība ir pēcvidusskolas izglītības diploms piemērotā disciplīnā un dažus gadus ilga piemērota profesionālā pieredze (atkarībā no konkursa) vai vidējās izglītības diploms un vismaz vairāku gadu profesionālā pieredze (atkarībā no konkursa).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu lapu par praksi.