Ekonomija/Statistika

Jekk għandek esperjenza fil-qasam tal-ekonomija, tal-matematika jew tal-istatistika, u tixtieq taħdem biex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u standards aħjar tal-għajxien fl-Ewropa, tista’ ssegwi karriera fl-UE bħala ekonomista jew statistiku. Il-proċedura ta’ selezzjoni għall-gradwati annwali tagħna, li titnieda kull sena fil-ħarifa, hi l-aktar rotta li titfittex b’mod frekwenti għal karriera fl-UE għall-ekonomisti u l-istatistiċi.

Deskrizzjoni tal-impjieg

Jekk tiġi impjegat bħala ekonomist tal-UE, se taħdem mill-qrib ma’ uffiċjali anzjani li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jipprovdu analiżi ekonomika u statistika u jfasslu strateġiji ġodda f’oqsma bħalma huma l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, l-integrazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku, il-kummerċ pan-Ewropew, il-finanzi pubbliċi, ir-riformi strutturali u l-munita unika.

 

Kwalifiki Importanti

Għandu jkollok għarfien tajjeb mill-anqas ta' 2 lingwi tal-UE, lawrja fl-ekonomija għad-dħul fil-Grad AD 5 (il-grad ta’ dħul għall-amministraturi permanenti), u diversi snin ta’ esperjenza rilevanti, biex tingħaqad magħna f’livell ogħla (Grad AD 7).

Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

Ara il-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships.

Deskrizzjoni tal-impjieg

L-istatistiċi tal-UE jagħtu kontribuzzjoni vitali fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-politiki futuri tal-UE. B’enfasi fuq tagħrif ekonomiku, finanzjarju, soċjali, agrikolu jew ambjentali, xogħlok jista’ jinvolvi t-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ programmi tal-istatistika, id-definizzjoni ta’ metodoloġiji, l-applikazzjoni ta’ mudelli matematiċi, it-twettiq ta’ analiżijiet kwantitattivi u kwalitattivi, ir-regolamentazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ attivitajiet tal-istatistika, l-interpretazzjoni u d-disseminazzjoni tad-data, l-eżekuzzjoni ta’ pjanijiet ta’ proġetti, is-sorveljanza u l-mentoring ta’ kollegi. Bħala statistiku, tista’ tingħaqad magħna bħala amministratur jew bħala assistent.

 

Kwalifiki Importanti

Għandu jkollok għarfien tajjeb tal-anqas ta’ 2 lingwi tal-UE.

Biex tingħaqad magħna f’livell ta’ amministratur, għandu jkollok lawrja fl-istatistika, l-ekonomija, il-matematika jew xi dixxiplina relatata għal dħul fil-Grad AD 5 (il-livell tad-dħul għal amministraturi permanenti), u esperjenza rilevanti ta’ diversi snin, biex tingħaqad magħna f’livell ogħla (Grad AD 7).

Biex tingħaqad fil-livell ta’ assistent għandu jkollok jew edukazzjoni postsekondarja f’suġġett xieraq u xi snin ta’ esperjenza professjonali rilevanti skont il-kompetizzjoni, jew edukazzjoni sekondarja jew mill-anqas diversi snin ta’ esperjenza rilevanti professjonali skont il-kompetizzjoni.

Skopri aktar dwar il-proċedura ta’ selezzjoni. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

Ara l-paġna tat-Traineeships tagħna għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships.