Ekonomia/statystyka

Strona główna > Opisy stanowisk > Ekonomia/statystyka

Jeśli masz doświadczenie w dziedzinie ekonomii, matematyki lub statystyki i chciałbyś przyczynić się do zapewnienia uczciwej konkurencji i poprawy warunków życia w Europie, możesz rozważyć ubieganie się o pracę w instytucjach UE w charakterze ekonomisty lub statystyka. Najczęściej wybieranym sposobem starania się o pracę na tego rodzaju stanowiskach jest udział w procedurze naboru absolwentów studiów wyższych, która jest ogłaszana co roku na wiosnę.

Opis stanowiska

Ekonomiści ściśle współpracują z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, uczestnicząc w przygotowywaniu analiz gospodarczych i statystycznych oraz opracowując nowe strategie w takich obszarach jak: rynki i instytucji finansowe, integracja gospodarcza i rozwój, handel w Europie, finanse publiczne, reformy strukturalne i wspólna waluta.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć dyplom ukończenia studiów na wydziale ekonomii, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.

Opis stanowiska

Statystycy zatrudnieni w instytucjach UE wnoszą ważny wkład w proces podejmowania decyzji i kształtowania przyszłych strategii politycznych w UE. Statystycy gromadzą dane gospodarcze i finansowe oraz informacje dotyczące społeczeństwa, rolnictwa, środowiska naturalnego i wielu innych dziedzin. Ich praca może obejmować opracowywanie i wdrażanie programów statystycznych, określanie metodologii, stosowanie modeli matematycznych, dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych, koordynowanie prac statystycznych, interpretowanie i rozpowszechnianie danych, wykonywanie planów projektów, a także nadzorowanie i szkolenie współpracowników. Statystycy są przyjmowani do pracy w instytucjach europejskich zarówno na stanowiska administratorów, jak i asystentów.

 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE.

Aby ubiegać się o stanowisko administratora, kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe w dziedzinie statystyki, ekonomii, matematyki lub w dziedzinie pokrewnej (w przypadku najniższej grupy zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5), a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem (AD 7).

Aby móc ubiegać się o stanowisko asystenta, kandydaci muszą mieć wykształcenie pomaturalne w odpowiedniej dziedzinie oraz kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o konkursie lub też wykształcenie średnie oraz wieloletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu o konkursie.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.