Ekonómia/Štatistika

Domovská stránka > Kariérne profily v EÚ > Ekonómia/Štatistika

Ak máte skúsenosti v oblasti ekonómie, matematiky alebo štatistiky a chceli by ste sa podieľať na zabezpečovaní spravodlivej hospodárskej súťaže a zlepšovaní životnej úrovne v Európe, svoje uplatnenie v rámci EÚ môžete nájsť ako ekonóm alebo štatistik. Najvyhľadávanejšou cestou za kariérou v EÚ je pre ekonómov a štatistikov naše každoročné výberové konanie pre absolventov, ktoré sa pravidelne organizuje na jar.

Opis pracovného miesta

Ak sa zamestnáte ako ekonóm EÚ, budete úzko spolupracovať s nadriadenými úradníkmi prijímajúcimi rozhodnutia pri predkladaní ekonomických a štatistických analýz a formovaní nových stratégií v oblastiach ako finančné inštitúcie a trhy, ekonomická integrácia a rozvoj, celoeurópsky obchod, verejné financie, štrukturálne reformy a jednotná mena.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 európskych jazykov, vysokoškolský titul v oblasti ekonómie na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.

Opis pracovného miesta

Štatistici EÚ významne prispievajú k rozhodovaciemu procesu a budúcim politikám EÚ. Vaša práca bude zameraná na ekonomické, finančné, sociálne, poľnohospodárske a environmentálne informácie a patrí k nej navrhovanie a plnenie štatistických programov, definovanie metodík, uplatňovanie matematických modelov, vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz, regulácia a koordinácia štatistických činností, interpretáciu a šírenie údajov, realizácia projektových plánov, dohľad a usmerňovanie kolegov. Ako štatistik sa k nám môžete pridať ako administrátor alebo asistent.

 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ.

Ak chcete pracovať na úrovni administrátora, musíte mať vysokoškolský titul v oblasti štatistiky, ekonómie, matematiky alebo súvisiacej disciplíny na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Ak chcete pracovať na úrovni asistenta, musíte mať post-sekundárne vzdelanie v príslušnom odbore a niekoľkoročnú relevantnú odbornú prax v závislosti od výberového konania alebo sekundárne vzdelanie a aspoň niekoľko rokov relevantnej odbornej praxe v závislosti od výberového konania.

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.