Ekonomija/statistika

Domača stran > Poklicne poti v EU > Ekonomija/statistika

Kandidati z ekonomsko, matematično in statistično izobrazbo, ki želijo s svojim delom zagotavljati pošteno konkurenco in boljše življenjske pogoje v Evropi, se lahko odločijo za poklicno pot ekonomista ali statistika v institucijah EU. Poklicna pot ekonomistov in statistikov v institucijah EU se najpogosteje začne s prijavo na vsakoletni izbirni postopek za diplomante, ki ga objavimo vsako pomlad.

Opis dela

Ekonomisti v institucijah EU tesno sodelujejo z višjimi uradniki na odločevalskih položajih pri pripravi ekonomskih in statističnih analiz ter oblikovanju novih strategij na področjih, kot so finančne ustanove in trgi, gospodarsko povezovanje in razvoj, vseevropska trgovina, javne finance, strukturne reforme in enotna valuta.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU ter imeti visokošolsko diplomo iz ekonomije za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.

Opis dela

Statistiki EU imajo ključno vlogo v procesu odločanja in priprave prihodnjih politik EU. Pri svojem delu se osredotočajo na ekonomske, finančne, socialne, kmetijske in okoljske podatke ter pripravljajo in izvajajo statistične programe, določajo metodologijo, uporabljajo matematične modele, opravljajo kvantitativne in kvalitativne analize, urejajo in koordinirajo statistične dejavnosti, razlagajo in objavljajo podatke, izvršujejo projektne načrte in strokovno vodijo sodelavce. Statistiki so zaposleni kot upravni in kot strokovno-tehnični uslužbenci.

 

Ključne kvalifikacije

Dobro je treba obvladati najmanj 2 jezika EU.

Za mesto upravnega uslužbenca je treba imeti visokošolsko diplomo iz statistike, ekonomije, matematike ali sorodne smeri za zaposlitev v razredu AD 5 (začetni razred za uradnike za nedoločen čas) in več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (AD 7).

Za mesto strokovno-tehničnega uslužbenca je treba imeti bodisi posrednješolsko izobrazbo ustrezne smeri in nekaj let ustreznih delovnih izkušenj (odvisno od natečaja) bodisi srednješolsko izobrazbo in več let ustreznih delovnih izkušenj (odvisno od natečaja).

Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši vzorčni testi.

Več informacij o pripravništvih je na strani Pripravništva.