Ekonomi och statistik

Förstasida > Jobbprofiler > Ekonomi och statistik

Om du har en bakgrund inom nationalekonomi, matematik eller statistik och vill jobba för rättvis konkurrens och bättre levnadsstandard i EU, kan du välja en karriär som nationalekonom eller statistiker. Vårt årliga urvalsförfarande (LINK) för högskoleutbildade startar på våren och är den vanligaste vägen till ett EU-jobb för ekonomer och statistiker.

Arbetsbeskrivning

Som ekonom i EU-förvaltningen bistår du högre chefer med ekonomiska och statistiska analyser och utformar nya strategier för t.ex. banker och finansmarknader, ekonomisk integration och utveckling, handel, offentliga finanser, strukturreformer och euron.

 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en ekonomexamen för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Läs mer om EU-praktik

Arbetsbeskrivning

Som statistiker bidrar du till EU:s beslut och framtida politik genom att arbeta med statistik om ekonomi, finans, sociala förhållanden, jordbruk eller miljö. Du kan få utforma och genomföra statistikprogram, besluta om metoder, tillämpa matematiska modeller, göra kvantitativa och kvalitativa analyser, reglera och samordna statistiskt arbete, tolka och sprida data, genomföra projekt och handleda och hjälpa kollegor. Som statistiker kan du söka antingen som handläggare eller assistent.

 

Utbildning och meriter

Du måsta ha goda kunskaper i minst två EU-språk.

För handläggarjobb måste du ha en högskoleexamen i statistik, ekonomi, matematik eller ett närliggande ämne för att bli anställd i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att kunna anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

För assistentjobb måste du antingen ha eftergymnasial utbildning i ett lämpligt ämne och några års relevant yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov eller gymnasieutbildning och flera års relevant yrkeserfarenhet beroende på uttagningsprov.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Läs mer om EU-praktik