Европейска публична администрация

Начало > Профили на служителите на ЕС > Европейска публична администрация

Длъжностна характеристика

Ако имате висше образование с общ профил или опит в публичната администрация или политика, длъжността служител по политиките може би е за вас. Можете да сте служител по политиките в много различни области – от информационни технологии до права на човека. Ще изготвяте анализи във връзка с политики, ще изпълнявате проекти и работни програми в цяла Европа, ще координирате работата между различни ведомства и с външни заинтересовани страни, ще подпомагате активно лицата, вземащи решения, и ще управлявате човешки и финансови ресурси.

 

  Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате бакалавърска степен, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори на постоянен договор), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7).

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Вижте нашата страница, посветена на стажовете, за допълнителна информация.