Evropská veřejná správa

Úvod > Profesní profily EU > Evropská veřejná správa

Popis pozice

Pokud jste absolventem vysoké školy s předpokladem pro uplatnění v širším spektru oborů (generalist) nebo máte několikaletou praxi ve veřejné správě či politické sféře, může být vhodným pracovním místem úřednická pozice typu referent (policy officer). Referentem můžete být v mnoha různých odvětvích, od informací a technologií po oblast lidských práv. Jako referent budete zapojen do tvorby politických analýz, provádění projektů a pracovních programů v celé Evropě, do koordinace činnosti jednotlivých útvarů i externích subjektů, budete v úzkém kontaktu s pracovníky s rozhodovací pravomocí na vyšších pozicích a budete řídit příslušné lidské a finanční zdroje.

 

  Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a bakalářský titul. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

Viz naše stránka s dalšími informacemi o stážích.