Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση

Περιγραφή καθηκόντων

Αν είστε πτυχιούχος με προφίλ γενικών καθηκόντων ή διαθέτετε εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και πολιτική, η θέση του αρμοδίου πολιτικής μπορεί να σας ταιριάζει. Μπορείτε να είστε αρμόδιος πολιτικής σε διάφορους τομείς, από τον τομέα των πληροφοριών και της τεχνολογίας μέχρι τον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως αρμόδιος πολιτικής συμμετέχετε στη σύνταξη εγγράφων πολιτικής, στην εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον συντονισμό των εργασιών στις διάφορες υπηρεσίες και της συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, στη στενή στήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη διαχείριση των ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων.

 

  Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (Bachelor), για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7).

Μάθετε περισσότερα για τη Διαδικασία επιλογής. Χρήσιμα μπορεί να σας φανούν επίσης τα Παραδείγματα δοκιμασιών.

Δείτε στην ιστοσελίδα για την πρακτική άσκηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.