Euroopa avalik haldus

Avaleht > ELi karjäärivalikud > Euroopa avalik haldus

Ametijuhend

Kui olete üldise taustaga kõrgkoolilõpetanu või teil on erialaseid töökogemusi avaliku halduse ja poliitika valdkonnas, võiks just teile ideaalselt sobida poliitikaametniku ametikoht. Poliitikaametnikke vajatakse paljudes eri valdkondades, alates infotehnoloogiast kuni inimõigusteni. Poliitikaametnikuna osaleksite poliitikaanalüüside koostamises, tööprojektide ja -programmide rakendamises üle kogu Euroopa, osakondade ja väliste huvirühmade vahelise töö koordineerimises, otsusetegijate toetamises ning inim- ja finantsressursside haldamises.

 

  Põhipädevused

Peate heal tasemel valdama vähemalt kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt ja omama bakalaureusekraadi, et osaleda palgaastme AD 5 (millelt alustavad alalised ametnikud) konkursil. Teil peab olema pikaajaline erialane töökogemus, et alustada kõrgemalt palgaastmelt (AD 7).

Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Praktikavõimaluste kohta lisateabe saamiseks vaadake ka meie asjaomast lehekülge.