EU:n yleinen hallinto

Etusivu > EU:n uraprofiilit > EU:n yleinen hallinto

Toimenkuva

Jos sinulla on korkeakoulututkinto ja yleistä kokemusta esimerkiksi julkishallinnosta, voit sopia yleisvirkamiehen uralle. Yleisvirkamiehet toimivat monilla aloilla – tietotekniikasta ihmisoikeuksiin. He osallistuvat esimerkiksi toimintapoliittisten analyysien laadintaan, Euroopan laajuisten hankkeiden ja työohjelmien toteuttamiseen, yksiköiden välisen ja ulkoisten sidosryhmien toiminnan koordinointiin, johtavien päätöksentekijöiden avustamiseen sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien hallintaan.

 

  Keskeiset vaatimukset

Hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (vakinaisten hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta.

Lue lisää valintamenettelystä. Tutustu myös esimerkkikokeisiin.

Työharjoittelu-sivullamme on lisätietoa harjoittelupaikoista.