An Riarachán Poiblí Eorpach

Etusivu > Próifílí gairmréime an Aontais > An Riarachán Poiblí Eorpach

Cur síos ar an bpost

Más céimí thú agus cúlra agat mar ghinearálaí nó taithí agat i réimse an riaracháin phoiblí agus an bheartais, cá bhfios nach duitse is fearr a d'oirfeadh post mar oifigeach beartais? Is iomaí sin earnáil a bhféadfá feidhmiú inti mar oifigeach beartais ó earnáil na faisnéise go hearnáil na teicneolaíochta go hearnáil na gceart daonna. Mar oifigeach beartais, bheadh baint agat le hanailís beartais a dhréachtú, le tograí agus cláir oibre a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa, le hobair a chomhordú i ranna éagsúla agus le páirtithe leasmhara seachtracha, le tacaíocht a thabhairt do lucht cinnteoireachta, agus le hacmhainní daonna agus airgid a bhainistiú.

 

  Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá theanga, ar a laghad, de chuid an Aontais Eorpaigh, maille le céim bhaitsiléara más mian leat teacht isteach ag Grád AD 5 (an grád tosaigh do riarthóirí buana), agus roinnt blianta de thaithí ábhartha más mian leat teacht ag obair linn ar leibhéal is airde ná sin (Grád AD 7).

Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil mar áis foghlama.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar thréimhsí oiliúna ar leathanach na dtréimhsí oiliúna.