Europos viešasis administravimas

Pradžia > Darbuotojų pareigybės ES institucijose > Europos viešasis administravimas

Pareigybės aprašas

Jeigu esate bendro profilio absolventas arba turite viešojo administravimo ir politikos formavimo patirties, jums gali tikti už politiką atsakingo pareigūno darbas. Tokias pareigas galite eiti pačiuose įvairiausiuose sektoriuose – nuo informacijos ir technologijų iki žmogaus teisių. Už politiką atsakingi pareigūnai rengia politikos analizes, įgyvendina darbo projektus ir programas visoje Europoje, koordinuoja įvairių padalinių ir išorinių suinteresuotųjų subjektų darbą, padeda sprendimų priėmėjams ir valdo žmogiškuosius bei finansinius išteklius.

 

  Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent 2 Europos Sąjungos kalbas, turėti bakalauro diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė nuolatiniam darbui priimamų administratorių kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų pavyzdiniai testai.

Daugiau informacijos apie stažuotes ieškokite mūsų stažuotėms skirtame puslapyje.