ES publiskā pārvalde

Sākumlapa > ES darbinieku profili > ES publiskā pārvalde

Darba apraksts

Ja jums ir vispārīga profila augstākā izglītība un pieredze publiskajā pārvaldē vai politikas izstrādē, referenta amats var būt jums piemērota iespēja. Varat būt referents daudzās un dažādās jomās — no informācijas tehnoloģijām līdz cilvēktiesībām. Referenta uzdevums ir gatavot politikas analīzi, īstenot projektus un darba programmas visā Eiropā, koordinēt sadarbību starp dažādiem dienestiem un ar ārējām ieinteresētajām personām, aktīvi palīdzēt lēmumu pieņēmējiem un pārvaldīt cilvēkresursus un finanšu resursus.

 

  Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas un ir jābūt saņēmušam bakalaura grādu, lai dabūtu AD 5 pakāpes (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem) darbu, un vairāku gadu piemērotai pieredzei, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7).

Uzziniet vairāk par atlases procedūru. Jums var noderēt arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

Lai uzzinātu vairāk par prakses iespējām, skatiet mūsu  lapu par praksi.