Europejska administracja publiczna

Strona główna > Opisy stanowisk > Europejska administracja publiczna

Opis stanowiska

Jeśli masz dyplom studiów wyższych lub doświadczenie w administracji publicznej, stanowisko urzędnika ds. polityki (policy officer) może być stworzone dla Ciebie. Stanowiska tego rodzaju są dostępne w działach odpowiedzialnych za bardzo różne obszary, od technologii informacyjnych po prawa człowieka. Jako urzędnik ds. polityki będziesz zajmować się opracowywaniem analiz polityki, wdrażaniem projektów i programów pracy w całej Europie, koordynowaniem współpracy z poszczególnymi departamentami i z podmiotami zewnętrznymi, wpieraniem osób na stanowiskach decyzyjnych oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i budżetem.

 

  Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć tytuł licencjata, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

Informacje o stażach są dostępne na stronie dotyczącej staży.