Európska verejná správa

Domovská stránka > Kariérne profily v EÚ > Európska verejná správa

Opis pracovného miesta

Pokiaľ ste absolventom vysokej školy so všeobecným zameraním alebo so skúsenosťami vo verejnej správe, pozícia odborného referenta je pre vás ako stvorená. Odborným referentom môžete byť v mnohých oblastiach, od informačných technológií po ľudské práva. Ako odborný referent by ste sa venovali vypracúvaniu analytických správ o politikách, realizácii pracovných projektov a programov v celej Európe, koordinácii práce medzi jednotlivými oddeleniami a práce s externými zainteresovanými stranami, úzkej spolupráci so subjektmi s rozhodovacími právomocami a riadeniu ľudských a finančných zdrojov.

 

  Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň 2 jazykov EÚ, bakalársky titul na začlenenie do triedy AD 5 (vstupná trieda pre stálych administrátorov) a niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní. Vyskúšajte si aj naše vzorové testy.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na našej stránke pre stáže.